Samtalsgrupper – om existentiella frågor

Soppa och tankar – vi talar om tro

Husie församlingshem, start i september

Vad är tro? Vad är kyrka? Vad betyder det att vara församling? Varför gör vi som vi gör i gudstjänsten? Varje träff börjar med mässa i kyrksalen. Därefter äter vi enkel soppa och tar oss an dagens ämne utifrån en bibeltext. Frågor: maya.salmon@svenskakyrkan.se , 040-27 90 88.

Bokcirkel – tro och liv

S:t Pauli församlingshus, varannan måndag kl. 13-15. Start 3 september.

Vi läser, delar tankar och intryck från en aktuell bok. Ingen föranmälan. Frågor: stellan.ponnert@svenskakyrkan.se, 040-27 91 75.

Förlåtelse och försoning

S:t Petri församlingshus, varannan onsdag kl. 16.30–18.30. Start 5/9.

Ge dig själv ett mer levande liv. Försonas med dig själv. Låt din inre kompass få ny riktning genom samtal och kreativitet. Föranmälan: eva.blomdell@svenskakyrkan.se, 040-27 90 39

Upptäcktsresan

S:t Petri församlingshus, vån 4, varannan onsdag kl. 16.30-19.30.

Deltagarledd grupp där bild, rörelse och samtal leder tro och liv framåt. Inga förkunskaper krävs, men nyfikenhet och ett öppet sinne välkomnas. Anmälan: jessica.menzinsky@svenskakyrkan.se. Information: Yannik Fornling 0738-228561

Jesus som förebild

S:t Matteus församlingshem, varannan söndag 28 oktober 2018 – 7 april 2019 kl.13.15-14.45.

Samtalsgrupp för män som funderar kring vad det innebär att vara man i Sverige idag. Som kristna män låter vi berättelserna om Jesu liv vara vår utgångspunkt. Anmälan: lars.tornqvist@svenskakyrkan.se, 040-27 93 60.

 

 

Kontakt samtalsgrupper

Husie församlingshem
Soppa och tankar
Maya Salmon
maya.salmon@svenskakyrkan.se
040-27 90 88.

S:t Pauli församlingshus
Bokcirkel – tro och liv
Stellan Ponnert
stellan.ponnert@svenskakyrkan.se
040-27 91 75.

S:t Petri församlingshus
Förlåtelse och försoning
Eva Blomdell
eva.blomdell@svenskakyrkan.se
040-27 90 39

Upptäcktsresan
Information: Yannik Fornling 0738-228561

S:t Matteus församlingshem
Jesus som förebild
Lars Törnqvist
lars.tornqvist@svenskakyrkan.se
040-27 93 60.