Stöd i sorgen

Vi reagerar olika när vi drabbas av sorg. Att få prata med en präst eller diakon enskilt eller i grupp kan vara bra.

Det finns en läkande kraft i att få dela sin sorg med andra som befinner sig i samma eller liknande situation. Svenska kyrkan Malmö ordnar leva vidare/sorgegrupper under hela året. Du är välkommen att vara med i en grupp i den kyrka där du känner dig hemma eller i den grupp som passar dig.

Sjukhuskyrkan SUS Malmö 
Stödgrupp för barn och unga som upplevt sorg
Att förlora barn i samband med förlossning
Att mista partner mitt i livet
kontakt 040-27 90 87
sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

Bunkeflo kyrka
Limhamns församling
kontakt expedition 040-27 94 10
bunkeflo.malmo@svenskakyrkan.se

Bunkeflo strandkyrka
Limhamns församling
kontakt expedition 040-27 94 10
bunkeflo.malmo@svenskakyrkan.se

Fosie kyrka
Fosie församling
kontakt expedition 040-27 92 80
fosie.malmo@svenskakyrkan.se

Heliga trefaldighets kyrka
Fosie församling
kontakt expedition 040-27 92 14
eriksfalt.malmo@svenskakyrkan.se

Husie kyrka
Husie församling
kontakt expedition 040-27 93 50
husie.malmo@svenskakyrkan.se

Hyllie kyrka
Hyllie församling
kontakt expedition 040-27 93 00
hyllie.malmo@svenskakyrkan.se

Kirsebergs kyrka
Husie församling
kontakt expedition 040-27 91 30
kirseberg.malmo@svenskakyrkan.se

Limhamns kyrka
Limhamns församling
kontakt diakon 040-27 94 94, expedition 040–27 94 80
limhamn.malmo@svenskakyrkan.se

Oxie kyrka, Glostorps kyrka
Fosie församling
kontakt diakon 040-27 93 88, expedition 040– 27 93 80
oxie.malmo@svenskakyrkan.se

Sankt Andreas kyrka
Sankt Petri församling
kontakt diakon 040-27 90 79, expedition 040-27 90 72
slottsstaden.registrator@svenskakyrkan.se

Sankt Johannes kyrka
Sankt Johannes församling
kontakt expedition 040-27 91 50
johannes.malmo@svenskakyrkan.se

Sankta Maria kyrka
Sankt Johannes församling
kontakt expedition 040-27 92 73
mollevangen-sofielund@svenskakyrkan.se

Sankt Matteus kyrka
Sankt Johannes församling
kontakt expedition 040-27 92 43
mollevangen-sofielund@svenskakyrkan.se

Sankt Mikaels kyrka
Hyllie församling
kontakt expedition 27 91 00
kulladal.malmo@svenskakyrkan.se

Sankt Pauli kyrka
Sankt Johannes församling
kontakt expedition 040-27 91 00, 9.00-12.00 och 13.00-15.00
pauli.malmo@svenskakyrkan.se

Sankt Petri kyrka
Sankt Petri församling
kontakt expedition 040-27 90 43, 9.00-12.00, 13.00-16.00
petri.malmo@svenskakyrkan.se

Södra Sallerups kyrka
Husie församling
kontakt expedition 040-27 93 50
husie.malmo@svenskakyrkan.se

Tygelsjö kyrka
Limhamns församling
kontakt expedition 040-27 94 30
tygelsjo.malmo@svenskakyrkan.se

Västra Klagstorps kyrka
Limhamns församling
kontakt expedition 040-27 94 30
tygelsjo.malmo@svenskakyrkan.se

Västra Skrävlinge kyrka
Fosie församling
kontakt expedition 040-27 92 20
skravlinge.malmo@svenskakyrkan.se

Växeln, Svenska kyrkan Malmö
040 27 90 00