KYRKSOMMAR

Varje onsdag från 20 juni till 15 augusti händer det något i Prästgårdsparken.
Vid dåligt väder är vi inomhus i församlingshemmet.
I parken finns också aktiviteter för barn.
12 Middagsmässa i Tygelsjö kyrka.
12.30 Grill
Efter gudstjänsten är grillen tänd och alla som vill grillar
och äter sin lunch tillsammans. (Är man hungrig
och har glömt lunch finns korv till självkostnadspris).
13.30 Program
15 Eftermiddagskaffe.
15.30 program.
17 Musikgudstjänst vissa onsdagar

Läs mer i vårt kyrkblad   Tygelsjö och V Klagstorps kyrkor sommar 2018