Kraftstationen

Kraftstationen är en mötesplats i centrala Malmö för dig som är 16-25 år och vill umgås i en trygg och drogfri miljö. Kraftstationen drivs av Svenska Kyrkan i Malmö. Oavsett bakgrund, framtidsdrömmar, intressen, tro, religion, könsidentitet, etnicitet, sexuell identitet eller vad som än spelar in i vem du är eller hur du definierar dig, så är du välkommen som du är!