Bildterapi

För dig som vill utforska och arbeta med dig själv genom bildskapande och terapeutiska samtal – nu finns det möjlighet att gå i bildterapi genom Kraftstationen.

kraftstationen-malning-296x300

Ibland säger bilden mer än ord                               Alla människor har känslor och tankar som påverkar oss på olika sätt, en del är vi medvetna om medan andra kan vara svåra att greppa och sätta ord på. Grundtanken i bildterapi är att när vi skapar och ger våra inre känslor och minnen färg och form, får vi syn på dem och de blir därmed lättare att tala om och förstå. Att gå i bildterapi ger ökad energi, lösgör spänningar och gör dig mer närvarande i kroppen och anses därför minska stress och ångest.

Hur går bildterapi till?                                             Du behöver inte vara ”duktig på att måla” för att gå i bildterapi. Det viktiga är att du har en nyfikenhet och vilja att utforska dig själv med hjälp av skapande och samtal. Ett vanligt upplägg är att du skapar utifrån hur du mår just nu eller ett särskilt tema. Material som används kan t.ex. vara flytande färg, ritkol, lera, pastellkritor, rivet papper och tapetklister eller vattenfärg. Efteråt samtalar du och terapeuten om det som skapats, där terapeutens uppgift är att lyssna och ställa frågor som fördjupar och leder dig vidare i din process.

Maria som är socionom på Kraftstationen utbildar sig till bildterapeut (och psykoterapeut steg 1.) och tar gärna emot dig som klient. Det är gratis att gå i bildterapi men du måste ha fyllt 18 år. Tillsammans utformar ni upplägget och längden för terapin. Maria har löpande handledning av en leg. psykoterapeut.

Är du intresserad eller vill veta mer? Prata med Maria!

Vid efterfrågan finns även möjlighet att sätta ihop en bildterapigrupp.Hejhej

 

kontakt

Maria Pavalder
Socionom
tfn: 040-279469
mobil: 0738-53 60 83
maria.pavalder@svenskakyrkan.se