Stöd och samtal

Utanför mötesplatsen öppettider finns det också möjlighet att ringa eller träffa oss som jobbar på Kraftstationen.

Under rubriken ”kontakt” finns våra nummer och mailadresser och det går även att nå oss via facebook. Vi bokar gärna in en tid för dig som behöver någon att prata med, eller behöver stöd på annat sätt. Varje torsdag 16-17 har vi öppet för drop in-samtal, då finns alltid någon beredd att ta samtal utan förbokning.

Vad går att prata om?

Allt du vill, men till exempel: relationer till kompisar och familj, tankar om livet i stort och smått, tro och religion, funderingar om identitet och sexualitet, skolsituationen, rädslor, tankar inför framtiden, att man känner sig deppig, ensam, orolig, glad eller kär!

Tystnadsplikt

Under ett enskilt samtal råder tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta vidare det som sagts under samtalet. Vi har också anmälningsplikt. Det betyder att om vi får veta att någon under 18 år befinner sig i en utsatt situation och far illa, är vi enligt lag skyldiga att kontakta socialtjänsten som kan ge ytterligare stöd. Bra att veta också är att prästerna på Kraftstationen har absolut tystnadsplikt. Det innebär att prästerna inte har någon anmälningsplikt och därmed aldrig får föra vidare det som sagts, inte ens till socialtjänsten. Fråga gärna oss om hur tystnadsplikten fungerar om du vill veta mer.

Vad mer kan en få hjälp med?

Vi hjälper gärna till med olika saker, beroende vad det finns behov av, men exempelvis att skriva jobbansökningar, fylla i blanketter, göra budget, söka CSN, hjälp med läxorna eller liknande. Du kan även få stöd med någon som följer med dig på ett möte eller hjälper dig att få kontakt med skola, ungdomsmottagning, psykiatri, arbetsförmedlingen, tandläkare, ja lite vad som helst utifrån vad du behöver.