Pilgrimsvandring

Att vara pilgrim är att vara på väg. Ordet pilgrim kommer ursprungligen från det latinska ordet peregrino som betyder främling.

Så länge vi har haft religioner på jorden har människor sökt andlig upplysning och hjälp till kropp och själ. Ibland genom att färdas till platser eller människor som står för hopp om helande, välsignelse, frigörelse och insikt. En modern pilgrim kan också färdas mot en helig plats. Men det är inget som behövs. Du kan pilgrimsvandra var som helst. En pilgrim gör en vandring i det yttre och i det inre.

Hur går en pilgrimsvandring till?

En pilgrimsvandring kan pågå några timmar, en heldag eller flera dagar i följd. Pilgrimerna går i lugn takt och med flera pauser. Ofta sker vandringen under tystnad. I vandringen ingår också korta andakter. Genom Malmö pilgrimsnätverk kan Svenska kyrkan Malmö erbjuda vandringar året runt. Pilgrim Malmö är ett ekumeniskt nätverk.

Vill du veta mer?

www.pilgrimsvagen.se

Kontakta Pilgrim Malmö

Nätverkskontakt Pilgrim Malmö
Inga-Lill Malm, 040-27 91 39, inga-lill.malm@svenskakyrkan.se

gata_malmo1-1024x469

PILGRIM I STADSMILJÖ

Pilgrimsvandring i stadsmiljö varje fredag kl. 10.00-12.00 (ej röda dagar). Start 26/1 2018. Plats: Vi samlas i S:t Anna-kapellet i S:t Petri kyrka för en kort andakt och går därefter tysta i 30 minuter i vår närmiljö och avslutar med ett reflekterande samtal i församlingshuset. Ingen föranmälan.

Mer information: 040-27 90 39,  eva.blomdell@svenskakyrkan.se

VANDRA I PILDAMMSPARKEN

Pilgrimsvandra i Pildammsparken en timme på lunchen. Vandringarna sker i enkelhet, med delande och tystnad. Datum: 27/2, 13/3, 27 /3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 2018. Samling kl 11.00 utanför S:t Johannes kyrka. Ingen föranmälan. Vandringsledare Lisbeth Jönsson, Malou Hasselhuhn och Kerstin Ekbladh.

Mer information: pilgrim.malmo@svenskakyrkan.se

PILGRIMSGRUPPEN I HELIGA TREFALDIGHET

Pilgrimsgruppen i Heliga Trefaldighetskyrkan träffas en gång i månaden. Vi gör vandringar i Skånes vackra natur och reser till kända pilgrimsmål. Välkommen att vara med i gruppen. Ledare Stefan Nilsson.

Mer information: 040-27 92 14, stefan.b.nilsson@svenskakyrkan.se