Retreat

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation.

Du kan antingen göra det mitt i vardagen eller åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som hjälper till att understödja och hålla fokus på din gudsrelation, utifrån vad som händer i bönen.

fjader_strand1-1024x469

STILLA DAG

I Guds tystnad får jag vara
Stilla dag i tystnad då det också ges möjlighet att delta i en kreativ verkstad och att lyssna till tankar utifrån dagens tema. Samtal med präst erbjuds. Plats S:t Matteus kyrkas församlingshem. Tid 25/11 2017 kl 9.00-16.00. Ledare Lasse Törnqvist och Elsa Nilsson Malm. Anmälan elsa.n.malm@svenskakyrkan.se, 0703-67 92 40.

glasfonster_kirsebergskyrkan-1024x469

ENDAGSRETREATER I KIRSEBERGSKYRKAN

Stilla dagar för eftertanke
Välkommen till en dag i tystnad med vila och eftertanke. Låt dig omslutas av vårt vackra kyrkorum i stillhet och meditation. Du kan välja att vistas i olika rum där du finner bibeltexter, dikter och symboler att reflektera över. Låt dig inspireras att måla dina inre bilder, du kan läsa eller bara vara. Du kan också välja att uttrycka dina inre bilder med färg och form. Under dagen serveras lunch och eftermiddagsfika. Vid fikat bryter vi tystnaden och delar dagens erfarenheter.
Tid 9/9, 14/10 och 11/11 2017 kl 10.00-16.00. Kostnad 60 kr. Information Inga-Lill Malm, 040-27 91 39, inga-lill.malm@svenskakyrkan.se

appelblom_nara-1024x469

RETREAT I VARDAGEN

Så här går det till
Retreaten genomförs under cirka tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar på S:t Andreasgården och under de följande veckorna behöver du kunna avsätta minst en halvtimme för bön varje dag.

Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen. Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics SJ är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga Övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivningen och närvaron står i centrum.

Vägledare är Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka, Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka, Marie Berneli, diakon i S:t Matteus kyrka, Lasse Törnqvist, präst i S:t Matteus kyrka och Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning.

Datum, tid och plats
Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar den 21/9 2017 kl 17.00-19.00 och 28/9 2017 kl 17.00-19.00. Avslutning sker gemensamt den 30/11 2017vkl 17.00-19.00. Alla träffar är på S:t Andreasgården, Rosenholms allé 10, Malmö. OBS! Begränsat antal deltagare.

Kostnad 200 kr för boken. (Den går också att låna)  Anmälan till stefan.gummesson@svenskakyrkan.se. Ange namn, epost/postadress och telefonnummer, så hör vi av oss.

killans_bonegard-1024x469

RETREAT I IGNATIANSK ANDA

Retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda. Retreaten följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet. 

SEX DAGARS RETREAT PÅ ÖSTERLEN

Retreaten börjar fredag kl 17.00 och avslutas följande fredag kl 9.00. Tidigare erfarenhet av retreat behövs. Tid 29/9-6/10 2017. Vägledare Lasse Törnqvist och Anna Alebo. Kostnad 4 500 kr. Tala med din församling om eventuellt subventionerat pris. Anmälan Killans bönegård, 0414 230 55, killan@telia.com. Information Lasse Törnqvist, lars.tornqvist@svenskakyrkan.se.

Upp och nedvänd båt på en snötäckt strand.

ADVENTSRETREAT

Välkommen till vackra Söderslätt och Äspögården för ett par dagar i tystnad och stillhet. Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet.

Tid 8/12 2017 kl 17.00–10/12 kl 15.30. Plats Äspögården i Äspö by, norr om Smygehamn. Buss går från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare. Ledare Marie Bernéli,och Lasse Törnqvist. Kostnad 1 500 kr. Anmälan marie.berneli@svenskakyrkan.se,
040-27 91 86.

 

 

 

vit_blomma_sommar