Nya toner i S:t Petri

Skandinaviens mäktigaste kyrkorgel.

Under 2014-2016 samlar S:t Petri kyrka in bidrag för ett nytt orgelprojekt. Målsättningen är att projektet ska  påbörjas 2015 och vara klart inom två till tre år. Projektet heter Nya toner i  S:t Petri och innehåller renovering av befintliga orglar, byggnation av en ny romantisk kororgel på ca 25 stämmor, 32′ pedalstämma och 16’8’4′ chamadeverk på läktaren samt ett nytt innovativt spelbord nere i kyrkan som kan förflyttas.

orgel_stpetri

När kororgeln är på plats och samtliga orglar kopplats samman kommer den nya kyrkorgeln att erbjuda toner från kyrkans alla hörn. Orgeln kommer bli världens modernaste då man använder sig av Touch-Screens istället för traditionella spakar på orgeln.

Sett till antalet register och manualer blir den nya kyrkorgeln därmed Skandinaviens största. Men viktigare än så är dess klangliga möjligheter, som blir en av de intressantaste i norra Europa. Ett sexmanualigt spelbord bidrar också till att göra den nya kyrkorgeln unik. I hela världen finns endast åtta orglar med fler än fem manualer.

Mer information om orgelprojektet

Den nya orgeln erbjuder storslagna musikaliska upplevelser, berikar gudstjänstlivet och psalmsången. Malmö symfoniorkester, Musikhögskolan i Malmö och Konservatoriet i Köpenhamn, några av kyrkans viktigaste musikaliska samarbetspartners, är positiva till den nya orgelns möjligheter.

Sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv blir den nya orgeln en fin fortsättning på ett månghundraårigt kulturarv. Men framför allt kommer det flexibla spelbordet att gagna kör-, barn- och ungdomsverksamheten eftersom orgeln kan användas mer interaktivt.

Vid ett möte den 27 januari 2014 beslutar Kyrkorådet, efter överläggning, att i princip godkänna renovering och nybyggnad av orgeln i S:t Petri kyrka, samt att uppdra åt kansliet att redovisa tidplan, kostnadsberäkning och finansiering inför anslagsäskande till Kyrkofullmäktige.

Vill du bidra med en pipa till den nya orgeln?

Som tack kommer ditt namn att uppmärksammas. Givetvis kan du också lämna ett anonymt bidrag, till exempel via vår insamlingsbössa i kyrkan.
Liten pipa 500 kr
Mellanstor pipa 1000 kr
Stor pipa 1500 kr

SÅ HÄR LÄMNAR DU DITT BIDRAG

Betala in på bankgiro 360-1408. Glöm inte att ange ditt eller givarens namn i rutan för meddelande till betalningsmottagaren.Givetvis går det också bra att lämna ett bidrag anonymt. Märk inbetalningen: Kororgel S:t Petri eller 80104.

ange dessa uppgifter om du betalar från utlandet:

Namn: Malmo Pastorat
Adress: Box 346, 201 23 Malmo, Sweden
Swift/BIC: SWEDESS
IBAN: SE50 8000 0821 4900 4357 4243

Församlingen gläds och ser fram emot den nya orgeln. Tack för din gåva!

KONTAKT

carladamlandstrom

Carl Adam Landström
Organist i S:t Petri kyrka
040-27 90 57