Polispräst

Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press. Att varje dag möta människors förtvivlan och rädsla, ilska och aggressioner ställer stora krav.

För att kunna vara professionell i dessa möten, och för att inte riskera förlora sig själv eller sin medmänsklighet och empati krävs redskap att bearbeta sina erfarenheter. Samtal kan vara ett sådant redskap.

Agneta Salomonsson arbetar som polispräst i Malmö och erbjuder möjlighet till stödjande och avlastande samtal till personal, både civil och uniformerad, anställd vid Polismyndigheten. Från och med 1 juli 2017 ersätts Agneta Salomonsson av Susanne Skoglund.

Kontakta polisprästen

Agneta Salomonsson
040-27 94 26

Från och med 1 juli 2017
Susanne Skoglund
0708-78 54 09