Svenskt-finskt arbete

Ungefär 440 000 personer i Sverige har finländsk bakgrund. Sedan 1500-talet har det finska språket använts för predikan, dop och vigsel i Svenska kyrkan.

Verksamhet på finska finns över hela landet och sedan 1973 har Sverigefinskt församlingsarbete existerat i olika församlingar runt om i Malmö. Verksamheten finns i Kirsebergs församlings lokaler.

Församlingsverksamhet

Gudstjänster 3-4 gånger varje termin. Kören Sinikellot. Olika aktiviteter inom Lunds stift (Skåne och Blekinge) till exempel retreater, läger för pensionärer. Samarbete med Finska Föreningen och pensionärsföreningen Ikihonka.

Under våren 2017 finns det inte någon finsktalande präst i Kirsebergskyrkan.

RUOTSINSUOMALAISTA SEURAKUNTATOIMINTAA ON OLLUT MALMÖSSÄ VUODESTA 1973.

Toimintamme keskuspaikkana on Kirsebergin kirkko.

Seurakuntatoiminta

Messu noin 3-4 kertaa syys- ja kevätkauden aikana. Kuoro Sinikellot. Tapahtumia hiippakuntatasolla Skånessa ja Blekingessä, esimerkiksi hiljaisuuden retriittejä ja leirejä eläkeläisille. Yhteistoimintaa Malmön Suomi Yhdistyksen ja eläkeläisyhdistys Ikihonkien kanssa.

Vuonna 2017 ei ole suomenkielistä pappia käytettävissä Kirsebergissä.