VAD ÄR DET VI FIRAR?

ADVENT

Har du tänt din adventsstjärna och börjat förbereda dig inför julen? Adventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att Jesus föddes. Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på någon som ska komma.

ADVENT RYMMER BÅDE TRO OCH TRADITIONER
Under julen firar vi att Gud blev människa. En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

ADVENTSSTJÄRNORNA PÅMINNER OM BETLEHEMSSTJÄRNAN

Adventsstjärnorna som lyser i många fönster påminner om stjärnan som lyste ovanför stallet i Betlehem där Jesus föddes. Det berättas nämligen, att när han föddes tändes en stjärna på himlen.

TÄNDA LJUS LYSTE UPP DEN MÖRKA VÄGEN
De adventsljusstakar vi har i våra fönster har inte någon koppling till bibeln. De kommer i stället av en gammal tradition, då folk tände ljus i fönstren på juldagens morgon. Det gjorde man för att lysa upp vägen för dem som gick eller åkte till julottan, den gudstjänst som börjar tidigt, innan solen har gått upp.

Händelser i Jesus liv

Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan varje vecka nya bibeltexter, som berättar om olika tider och händelser i Jesus liv.

FÖRSTA ADVENT: JESUS KOMMER MED FRED
Bibeltexterna för första advent handlar om glädje och fest i Jerusalem.
Folket hade länge varit förtryckta av romarna, som hade makten, men nu hade de hört att det väntades en ny kung. Äntligen skulle den nya kungen komma!
De sjöng ”Hosianna”, som betyder ”rädda oss”, en hälsningsfras som ofta användes på bibelns tid när man mötte kungen. I kyrkan sjunger vi fortfarande ”Hosianna”, för vi hälsar Jesus välkommen. Läs kyrkoårets bibeltexter för första advent (länk till svenskakyrkan.se)

KUNGEN RED PÅ EN ÅSNA
Folket hade säkert många föreställningar om hur flott den nya kungen skulle vara och hur festligt han skulle resa in i Jerusalem. Men den kung som visade sig vara Jesus red in i staden på en åsna och han talade om fred och frid. Läs biskop Johan Dahlmans tankar om bibeltexterna på första advent . Text från 2018 (länk till svenskakyrkan.se)

ANDRA ADVENT: VAD GUDS RIKE ÄR
Den andra söndagen i advent berättar bibeltexterna om Guds rike.
”Guds rike” är något helt annat än de riken – länder – som finns i vår synliga värld. Guds rike har inga gränser eller hinder. Det är i stället ett osynligt rike som kan finnas inom oss och vår värld.
Medan människor med vapen kan försvara åsikter och landgränser, talar Guds rike om den kärlek som kan och vill förändra.
Det är en kärlek som blir större och större ju mer vi ger av den och ju mer vi får ta emot. Läs kyrkoårets bibeltexter för andra advent (länk till svenskakyrkan.se)

TREDJE ADVENT: NÅGON VISAR VÄGEN
Den tredje söndagen i advent berättar bibeltexterna om Johannes döparen. Ibland behövs det människor som går före och som visar andra vägen. En sådan människa var Jesus kusin, Johannes, han som också kallades Johannes döparen.
Johannes brann för att människor skulle omvända sig, döpas och förändras som människor. Han banade väg för Jesus, och människorna fylldes av förväntan.

Läs kyrkoårets bibeltexter för tredje advent (länk till svenskakyrkan.se)

FJÄRDE ADVENT: MARIA FÅR UPPDRAGET ATT BLI MAMMA TILL GUDS SON
Maria var en ung kvinna som fick besök av ängeln Gabriel. Gabriel sa till Maria att hon inte skulle vara rädd och berättade för henne att hon skulle bli mamma till Jesus – Guds son.
Nu börjar ett nytt kapitel för mänskligheten. Gud blir människa och föds som ett litet barn in i vår värld.

Läs kyrkoårets bibeltexter för fjärde advent (länk till svenskakyrkan.se)

Källa: svenskakyrkan.se

JUL

En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

Se filmen om när Jesus föddes. Filmen är hämtad från appen Kyrkan, Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern.

ETT BARN ÄR FÖTT
Långt innan Jesus föddes berättade profeterna i Bibelns gamla testamente att han skulle födas. En av profeterna var Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. I Jesajas bok i Gamla testamentet står det:

”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”

JESU FÖDELSE
Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes av Romarriket. Vid var sitt tillfälle mötte de en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, att barnet var Guds son och att de skulle ge honom namnet Jesus. Efter nio månader måste de båda resa från Nasaret till Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man kunde övernatta. Det fanns inget annat att göra för Maria och Josef än att övernatta i ett stall och där födde Maria sitt barn.

ÄNGLARNA BERÄTTADE FÖR HERDARNA OM JESUS
Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng om fred på jorden och änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda.
”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor.
Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder räddare eller befriare.

HERDARNA HITTADE JESUS NERBÄDDAD I EN KRUBBA
Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i en matskål för husdjur.
Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant att en räddare hade fötts och de berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt. Du kan läsa berättelsen om när Jesus föddes i julevangeliet.

Julhelgens dagar

JULAFTON 24 DECEMBER
I Sverige börjar vi julfirandet redan på julafton. Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen före helgdagen enligt gammal tideräkning. I många församlingar är det julbön eller samling vid julkrubban för barnen på julafton.
Julevangeliet

JULDAGEN 25 DECEMBER
Natten mellan julafton och juldagen kan du fira midnattsmässa i många kyrkor. Den kallas också för änglarnas mässa, eftersom julevangeliet berättar att änglarna sjöng av glädje när de lämnade bud till herdarna om Jesu födelse. Tidigt på juldagens morgon firas julotta. Den kallas också morgonrodnadens mässa eller herdarnas mässa. På förmiddagen på juldagen firar vi också gudstjänst.
Juldagens bibeltexter

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER
Annandag jul handlar bibeltexterna som läses i kyrkan om den heliga Stefanos. Han var den första martyren, alltså den första kristna som dödades för sin tro.
Annandagens bibeltexter

Källa: svenskakyrkan.se