Anledningar att vara medlem i kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Här nedan kan du läsa om några av alla de verksamheter som du är med och bidrar till genom din medlemsavgift.

Kyrkans öppna förskola för små barn och föräldrar 

I Malmös kyrkor finns många öppna mötesplatser för barn och föräldrar. För de lite äldre barnen finns grupper för de som gillar att pyssla, de som vill upptäcka saker och för de som vill sjunga. Allt med en inkluderande anda av att alla är välkomna, med betoning på att just du är värdefull! Läs mer om alla aktiviteter för barn i Malmös kyrkor

Hembesök och sjukhusbesök för sjuka eller människor i kris

När livet krisar och när allt känns för svårt eller övermäktig, då kan vi behöva tala med någon som lyssnar och har tid. Malmös präster och diakoner gör ofta hembesök hos den som vill prata. På Skånes Universitetssjukhus i Malmö finns Sjukhuskyrkan som erbjuder samtal till patienter, närstående, anhöriga och personal. Läs mer om Sjukhuskyrkan i Malmö

Gudstjänster, för livets glädjeämnen, sorger, förtvivlan och hopp

Varje dag firas det gudstjänster och andakter runt om i Malmös kyrkor. Böner beds och ljus tänds. Varmt välkommen in i gemenskapen. Här hittar du veckans gudstjänster i Malmös kyrkor

Gemenskapsträffar och öppna mötesplatser för daglediga

Runt om i Malmös kyrkor surrar det av mötesplatser: Öppna kaféer dit du kan komma för att fika och kanske lyssna på ett föredrag, syföreningar, soppluncher, stickkaféer, bokcirklar och mycket mer.

 

S:t Petri sångare

Ett rikt musikliv med körer, konserter och musiker

Kyrkomusiken är en stor del i kyrkans liv. Det firas musikgudstjänster runt om i staden och det bjuds på konsert- och musikevenemang med såväl lokala, som kända musiker och artister. I kyrkans regi finns det också många körer med olika inriktningar och för olika åldrar.

Socialt stöd och rådgivning

Svenska kyrkan hjälper varje år fler än 40 000 personer i situationer som berör social rådgivning. Det är allt ifrån ansökan om bidrag, ekonomisk rådgivning, skuldsanering, rättshjälp, migrationsärenden, rådgivning till flyktingar och asylsökande och vid myndighetskontakter. Men det handlar också om hjälp med basala saker som ett mål varm mat. I Malmö drivs bland annat ett soppkök som flera gånger i veckan serverar soppa på Malmös gator. Läs mer om soppköket här

Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet

För många innebär arbetslöshet sämre ekonomi, hälsa och möjlighet att leva ett gott liv, medan riskerna för social utestängning och isolering ökar.  Att bistå människor i sin egen utveckling utifrån principer om alla människors lika värde är en del av Svenska kyrkans diakonala uppdrag. Praktikcentrum Öst i Kirsebergskyrkan i Malmö erbjuder sysselsättning och arbetsträning för långtidsarbetslösa  i samarbete med bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De huvudsakliga uppgifterna består av snickeri, ljusstöpning, textilarbete och skötsel av grönytor. Läs mer om praktikcentrum i Kirsebergskyrkan

Stöd till den som sörjer

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Det finns en läkande kraft i att få dela sin sorg med andra som befinner sig i samma eller liknande situation. Svenska kyrkan Malmö ordnar leva vidare/sorgegrupper under hela året.

Själavårdande samtal

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. Oftast sker de efter bokning, men ibland även vid spontana möten så som vid A place to be på Emporia. Här kan du varje torsdag träffa en präst eller diakon för samtal om existentiella frågor. När du  prata med någon mitt i natten. finns Jourhavande präst tillgänglig via 112. Svenska kyrkan erbjuder också gratis eller subventionerad familjerådgivning.

Underhåll av kyrkor och vårt kulturarv

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum utan används. Här firas regelbunden gudstjänst, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Just nu genomgår S:t Petri kyrka en genomgripande elrenovering.

Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Svenska kyrkan ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Stöd till människor som är nya i Sverige 

Svenska kyrkan erbjuder till exempel träning i det svenska språket, aktiviteter där man träffas och umgås, och individuellt stöd och rådgivning.

Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer

Tillsammans med våra partners arbetar Svenska kyrkan för att göra världen lite bättre. Genom vårt globala nätverk har vi unika möjligheter att hjälpa till där det behövs. Det rör sig om både katastrofinsatser och biståndsprojekt.

 

Stöd inom vård, universitet, fängelse, sjöfart och polis

I Malmö finns Svenska kyrkan på SUS Malmö genom Sjukhuskyrkan. På Malmö universitet finns två universitetspräster, i Malmös fängelsevårdfinns en diakon och en präst. I Malmö hamn finns en sjömansprästtillgänglig för besättningarna på de fartyg som lägger till i hamnen. Svenska kyrkan Malmö har också en polispräst anställd som erbjuder möjlighet till stödjande och avlastande samtal till personal, både civil och uniformerad, anställd vid Polismyndigheten.

 

Stöd till svenskar som befinner sig utomlands

Idag reser vi svenskar mer än någonsin. Vi gör 20 miljoner utlandsresor varje år. Över 600 000 svenskar bor utomlands.

Svenska kyrkan utomlands finns för dig när du är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar i ett svenskt företag utomlands eller av andra skäl bor eller arbetar utomlands kortare eller längre tid.