Tiden går. I dagarna fyller min kyrka 30 år.

Det är ungt, men rötterna tillbaka är långa – första kyrkan här i trakten byggdes på 1200-talet. Historien har gått från en landsbygd med småbrukare, pigor och drängar, via villabebyggelse och miljonprogram till dagens Hyllie – en extremt expansiv del av Malmö. Hur stor förändringen varit är svårt att ta in, men tänk att hela tiden har kyrkan funnits med. Bara under de trettio senaste åren har mycket hänt (och om inte protesterna mot kyrkobygget varit så stora hade kyrkan faktiskt varit närmare fyrtio år…!)

Det enda vi kan vara säkra på är att allt förändras, det finns inget stillastående. För många av de människor som nu kommer till Hyllie, Malmö och Sverige förändras livet enormt – och ändå är livet i sig självt detsamma. Barn leker och blir rosigt lyckliga av en riktigt snabb omgång Huvud-axlar-knä-och-tå-knä-och-tå, även om de inte begriper ett dugg av orden. Och såvitt en enkel diakon begriper så är det där grunden för vår tro och vårt liv finns.

Charlotte Lundh, diakon i Hyllie kyrka