Hösten 1928 komponerade organisten Oskar Lindberg på ärkebiskop Nathan Söderbloms uppdrag orgelmusik som skulle beledsaga en uppläsning av en förkortad version av en av bibelns böcker: Jobs bok.  Uruppförandet skedde den 10 december 1928 med skådespelaren Anders de Wahl (1869-1956) som uppläsare och Oskar Lindberg själv vid orgeln.   Under de kommande två decennierna turnerade de Wahl och Lindberg flitigt med verket, som kom att bli mycket uppskattat.

Jobs bok inleder den avdelning i Gamla testamentet som kallas ”de poetiska böckerna”. Den tillhör samma kategori som t ex Höga visan och Psaltaren. Allmänt räknas Jobs bok till ett av antikens stora litterära mästerverk och betraktas som det mest högtstående poetiska verket inom israeliternas vishetsdiktning. Det är en uttrycksfull, dramatisk dikt med ett stort och djupt budskap, en poetisk beskrivning av hur en människa trots sin totala förnedring vägrar att överge sin förtröstan på Gud.  Jobs bok har aldrig framställts som någon historisk skildring, utan som ett gudomligt inspirerat episkt drama som syftar till att i poetisk form ge svaret på den tidlösa frågan: ”Varför drabbas vi människor – såväl onda som goda – av till synes meningslösa tragedier?”

Onsdagen den 9 mars kl 12.10  på lunchkonserten framförs Oskar Lindbergs verk i S:t Petri kyrka med Martin Arpåker vid orgeln och Sara Nässelqvist som recitatör.

Job