A place to be! – en plats att vara, be & samtala.

Som ett första steg i en nysatsning av hela människans välbefinnande inbjuder Emporias ledning Svenska kyrkan Malmö att finnas tillgänglig på en öppen mötesplats i köpcentrat. Syftet är ge människor tillfälle att samtala om existentiella frågor, stort som smått.

A place to be är Emporias generella koncept som innebär att det är på Emporia man ska vara för att få den bästa shoppingupplevelsen. A place to be! inbjuder också till en kravlös gemenskap på en fast plats på Emporia. Mötesplatsen riktar sig till alla människor oavsett livsåskådning.

En präst eller diakon från Svenska kyrkan i Malmö (Hyllie kyrka i första hand) är närvarande torsdagar kl 13.30-15.30 vid röda torget på plan 2 på Emporia.

Invigning fredagen den 1 juli 2016. Alla är varmt välkomna!
Svenska kyrkan finns på plats kl 11.00-13.00 samt 16.00-18.00.