Med start måndagen den 1 augusti och cirka tre månader framåt utförs takarbete på S:t Johannes kyrka måndag – fredag mellan kl. 8-17. Arbetet är koncentrerat till kyrkans norra sida, sidan mot Triangelns köpcentrum och innefattar plåtarbete och byte av takpannor. Kyrkan är öppen som vanligt under renoveringstiden, alla dagar kl. 10-18.