Under tiden 16 augusti – 26 september installeras ljud och ljus i Husie kyrka,
Kyrkan är under denna tiden endast öppen under gudstjänster och förrättningar.
Vid eventuella frågor ring 040-27 93 50 så hjälper vi dig.