”Det finns ingenting i världen som inte ljuder eller låter! Därför kan man säga att allt musicerande är en lovsång till Gud, som skapar, befriar och ger liv.”

Välkommen till att dela musikupplevelser i S:t Petri kyrka i höst!

Bläddra i generalprogrammet ovan eller hämta ditt eget exemplar i kyrkan eller i församlingshuset.