Malmö

”Haur du sett Malmö så har du sett världen!” Höstens temakvällar i samtalston har temat ’Malmö – staden, kulturen, människorna och Livet’.

Sedan ett par decennier har Malmö stad lyfts fram som tillväxtmotor. Stadsledningen har aktivt arbetat med stadens varumärke och med olika strategier gått in för att främja förvandlingen från arbetarstad på dekis till attraktiv kunskapsstad. I media reproduceras bilden av ett ”Malmö där det händer”. Men vad är det egentligen som händer? Och hur påverkar detta oss som bor i staden? Det är två av många frågor som vi vill undersöka tillsammans med inbjudna föreläsare.

Först ut, den 5 september är arkitekt Mikael Ström Remin som kommer att ge en överblick över utvecklingen av Norra Hamnen. Den 26 september kommer Ivana Baukart, projektledare på Kulturförvaltningen och presenterar Malmös kulturstrategi  2014 – 2020. Hur påverkar Öresundsbron och närheten till Danmark oss Malmöbor? Om människorna i Öresundsregionen talar etnologen vid Lunds universitet, Fredrik Nilsson, den 24 oktober. På sista temakvällen den 7 november möter vi KRIS – Kriminellas Revansch i Livet och får ett perspektiv på staden utifrån en annan verklighet.

Temakvällarna är alltid på måndagar kl 18.30 i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4a.

Välkommen till föreläsningarna och samtalen med dina frågor och synpunkter!