Barnkyrka i S:t Matteus varje söndag kl 11-12!
För barn i alla åldrar.
Efter en liten stund in i vår Gudstjänst går vi tillsammans iväg
till vår församlingssal.
Föräldrar är givetvis alltid välkomna till barnkyrkan.
Vi avslutar alltid med att komma tillbaka in i kyrkan och vara med under nattvarden.

Varmt välkomna!