Närmare 70 personer trotsade kylan för att delta i tisdagens kvällsvandring på Lindängen och Hermodsdal – den första av totalt sex med målet att öka tryggheten på området.

Trygghetsmätningar har visat att boende på Lindängen och Hermodsdal känner sig otrygga när de rör sig ute på vissa platser. Tanken med kvällsvandringarna är att låta positiva krafter ta plats i det offentliga rummet och på så sätt skapa en större känsla av trygghet.

-Vi gör och kommer fortsätta göra många repressiva polisiära insatser för att minska kriminaliteten i området. Men vi ska också tillsammans arbeta långsiktigt och trygghetsskapande och kvällens aktivitet är en del av det arbetet, berättar kommunpolis Zoran Markovic.

Dessutom hoppas vandrarna på givande möten med ungdomar de träffar när de är ute.
-Vi ska inte gå runt som ett fackeltåg, vi ska finnas ute för de boende på strategiska platser i området och berätta om vårt trygghetsarbete, menar Zoran Markovic.

”Viktigt att vara med”
Den här första kvällsvandringen anordnas av Svenska kyrkan. Nästa gång är det den muslimska föreningen Huda som håller i spakarna.
-Det är extra kul att vi gör det här tillsammans med dem, säger prästen Lennart Hansson. När det är så här polariserat i världen tycker vi att det är viktigt att vara med på den här typen av saker.

Pensionären Bent Holst är en av kvällsvandrarna. Han har tidigare varit polisvolontär men är idag med som privatperson.
-Jag bor här i området. Jag har varit med och gjort olika vandringar tidigare och märkt hur kriminaliteten sjunkit när vi varit ute, säger han.

Samer Helou har bott i Sverige i två år. Han är polisvolontär och idag har han sitt första uppdrag.
Det är kul och känns viktigt att gå med här idag. Det är inte bra som det har blivit på vissa ställen i Malmö, säger han.

En del av medborgarlöftet

Kvällsvandringarna är en del av det medborgarlöfte som polisen och Malmö stad tillsammans med olika aktörer har antagit för 2017. Totalt ska 69 trygghetsskapande insatser genomföras under året, däribland polisens löften om tillslag mot narkotika och kriminella element, samt att öka sin synlighet på de mest otrygga platserna. Malmö stad lovar att se över hur utomhusmiljön kan göras tryggare. Övriga aktörer som lovar insatser är Svenska kyrkan, MFF, Räddningstjänsten Syd, Manpower, Föreningen Huda samt fastighetsägarna Stena, Trianon och Willhem.

Lyckad premiär

Vid återsamlingen på S:t Tomasgården fanns en frusen men nöjd Zoran Markovic.
-Det blev en oerhört lyckad första vandring. Jag vill rikta ett tack till alla som var på plats och under ett par timmar vandrade för vår och andras trygghet. Jag ser redan fram emot nästa vandring med Huda-moskén.

Text/foto: Carolin Holgerstien, Malmö stad.