Den 26 oktober 2017 kl. 13.00-16.30 arrangerar S:t Pauli kyrka i Malmö tillsammans med åtta externa sorgegruppsföreningar från paraplyorganisationen SAMS samt Sjukhuskyrkan Malmö en gratis halvdagskonferens om sorg i S:t Pauli kyrka.

Konferensen vänder sig främst till alla som i sin yrkesverksamhet möter människor i sorg – psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, präster och diakoner men även till anhöriga och sörjande. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om sorg och kunskapen om vilka stödmöjligheter det finns för de som drabbas av sorg.

Dagens föreläsare är sjukhusprästen och författaren Lars Björklund och psykologen och psykoterapeuten Göran Gyllenswärd som båda har mångåriga erfarenheter av möten med sörjande.Tillsammans har de skrivit boken Vägar i sorgen som handlar om vanliga reaktioner på förlust och hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal kring sorg och sorgebearbetning. Under eftermiddagen presenteras också de åtta sorgegruppsföreningarna och under fikan finns möjlighet att besöka föreningarnas informationsbord.

Moderator för konferensen är journalisten Ann-Marie Rauer.

Program för dagen

13.00 Välkomnande och presentation av medverkande (moderatorn)
13.30 Föreläsning och frågestund (moderator presentation och frågestund)

15.00 Fika och informationstorg

15.30 Panelsamtal kring sorg (moderator)

16.00 Sammanfattning av eftermiddagen.

Mer information och anmälan

Vid frågor om konferensen, ring 040-27 91 00.

Anmälan öppnar i slutet av mars. Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Vid avhopp debiteras en avgift,