”Finns det inte risk för att hjälpen till papperslösa leder till ett parallellsamhälle?”. Den och många andra intressanta och kloka funderingar fick jag under en intervju av en gymnasiestudent förra veckan.

Jag svamlade om att det måste se ut så en tid och ställde motfråga om vad det finns för andra alternativ. Jag kunde inte se några.

Men jag hamnade i tankefällan. Den som säger att parallellsamhällen är dåliga.

I Lukasevangeliet säger Jesus som svar på lärljungarnas frågor om vem som skulle vara den störste. ”Men med er är det annorlunda” .

Vi måste våga försöka skapa alternativen. Det annorlunda. Om vi vill att alla människor ska ha rätt till trygghet, bostad och mat, måste vi också försöka skapa det. Om vi vill att papperslösa barn ska kunna ha samma förutsättningar som andra barn och det inte går med de regler och den politik som förs, då får vi skapa alternativet- det annorlunda. Om vi vill att inte någon ska leva på gatan, måste vi öppna portarna.  Om vi vill ha en värld i fred, måste vi skapa freden runtomkring oss.

Fram tills att Guds rike råder, får vi skapa alternativet -oasen av det rättfärdiga samhället. Det blir ett parallellsamhälle men det är det annorlunda. Och det är det vi är uppmanade att göra.

Britta Abotsi, församlingskurator i Västra Skrävlinge kyrka