Igår eftermiddag vid ett familjeläger, anordnat av Svenska kyrkan Malmö, gjorde polisen en inre utlänningskontroll. Med hjälp av cirka 10 polisbilar och 30 poliser samt hundar genomfördes en kontroll och fem av sex familjer blev bortförda. Även om händelsen gick lugnt och sakligt till blev det en obehaglig och skrämmande upplevelse för såväl kyrkans personal som familjerna – inte minst för barnen. Familjerna fördes till rättscentrum i Malmö. Några av familjerna splittrades inbördes utan kunskap om senare händelseförlopp.

Svenska kyrkan Malmö har sen länge anordnat sammankomster för människor på flykt.   Per Kristiansson är präst i Malmö och ansvarig för familjeutflykten:

–       För migranterna är mötesplatserna som kyrkan anordnar ett andningshål och syftet med familjeutflykter är att familjerna ska få möjlighet att träffas, få stöd av varandra och få en stund av glädje och ljus.

Människor på flykt lever ofta i stor utsatthet och otrygghet. Svenska kyrkan Malmö har därför som en del i det diakonala arbetet, försökt att stötta familjer och ge dem en andhämtning i den svåra press som många lever under.

Det är med stor bestörtning Svenska kyrkan Malmö konstaterar att polisen inte längre respekterar att kyrkan är en trygg plats för alla, vilket är en gammal tradition över hela världen.

–       Kyrkan är inte längre en fredad zon och denna händelse kommer att påverka människor på flykt som sökt en fristad i Sverige. Förutsättningarna för kyrkan att utföra sitt uppdrag – att stå vid de utsattas sida – ändras. Även andra sociala stödverksamheter för denna grupp riskerar att påverkas. Vi är djupt oroade över denna utveckling, avslutar Per Kristiansson.

För mer information kontakta:
Per Kristiansson, präst Malmö tel: 040-27 92 23
Håkan E Wilhelmsson t f kyrkoherde Malmö tel: 073-980 9800