Det preliminära valresultatet visar att valdeltagandet i kyrkovalet 2017 nationellt sett är det högsta sedan 1950. Drygt 18 procent av Svenska kyrkans medlemmar valde att rösta.

Även i Malmö ökade valdeltagandet. 14,69% röstade jämfört med 11,36% år 2013. I Malmö pekar det preliminära valresultatet på att Socialdemokraterna får flest mandat i kyrkofullmäktige, följda av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna.

Även om inte alla förtidsröster ännu är räknade, visar det preliminära resultatet att Socialdemokraterna får flest röster i valet till kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, men tappar 4 mandat jämfört med 2013 års val. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan får näst flest röster, men backar också med ett mandat. Borgerlig allians i Malmö pastorat gör ett sämre val än 2013 och går från 8 till 6 mandat.

Nya i kyrkofullmäktige i Malmö pastorat är Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) som hittills fått 14,09 % av rösterna och 7 mandat samt FRIMODIG KYRKA (FK) med 4,11 % och 2 mandat.

Sverigedemokraterna ökade med 1,64 % och behåller sina 7 mandat i kyrkofullmäktige.

Trygghetspartiet får endast 0,74 % av rösterna och försvinner därmed från kyrkofullmäktige i Malmö pastorat.

Det slutgiltiga valresultatet beräknas vara klart i början av oktober, enligt kyrkokansliets valgeneral Anki Bondesson.

Valdeltagande (preliminära siffror)

Nivå 2017  (%)  2013 (%)
Svenska kyrkan Malmö  14,69  11,4
Lunds stift  16,15  12,38
Svenska kyrkan (riks) 18,22  12,76

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

KONTAKTPERSONER

Per Håkansson
  • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
  • 0730-466944
Per Håkansson, kontaktperson för Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) i Malmö. Foto: Britt-Louise Håkansson.
Claes Block
Claes Block, kyrkorådets ordförande. Kontaktperson för nomineringsgruppen Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Malmö. Foto: Kristina Strand Larsson
Ingrid Petersson
Ingrid Petersson, kontaktperson POSK, Politiskt obundna i Svenska kyrkan. Foto: Kristina Strand Larsson.