Är det bättre att sitta och lyssna än att springa och fixa i köket?
Är kontemplation viktigare än diakoni?
Är det viktigare att be än att hjälpa den behövande?
Eller handlar det om olika sidor som hänger ihop och berör varandra?
Lyssna på när prästen Clara Nystrand och Tobias Blomberg, präst i St Johannes kyrka i Malmö funderar över aktivitet och passivitet i det senaste avsnittet av Tolkning pågår, en teologipodd från Svenska kyrkan i Skåne.

Tobias Blomberg, präst i S:t Johannes kyrka i Malmö

Gå till Teologipodden Tolkning pågår