Söndagen den 8 oktober firade Kraftstationen med ett inflyttningskalas i de nya lokalerna i S:t Petris församlingshem (Själbodgatan 4a). Dagen inleddes med mässa i S:t Petri kyrka och därefter bjöds det på tårta, musik, tipspromenad och andra trevligheter i de nya lokalerna.

Mötesplats Kraft
Kraftstationens mötesplats kommer framöver heta ”Kraft” och har öppet på måndagar kl. 16-20. Från och med måndag den 9:e oktober har Kraft öppet på måndagar 16-20 i  S:t Petris församlingshem på Själbodgatan 4a.

Ungdomsgrupp på torsdagar
Är du mellan 15 och cirka 20 år kan du också komma till S:t Petris ungdomsgrupp på torsdagar. Gruppen börjar sina träffar med kvällsmässa i S:t Petri Kyrka 18.30, därefter är det fika och program i församlingshemmet fram till kl. 21.

Bakgrund till flytten
Kraftstationen har funnits i snart 10 år och har under åren utvecklats och förändrats för att bäst kunna ta vara på uppdraget att vara kyrka tillsammans med unga i Malmö. Ett led i detta är att till hösten flytta från lokalen på Södra Promenaden 51 till S:t Petri kyrkans församlingshus. Några tankar med detta är verksamheten framöver ska finnas i lokaler som är mer tillgängliga ur ett funktionsperspektiv, bättre kan möta de ökande behoven av samtal och individuellt stöd och samtidigt fungera som en bas för mötesplatsen som bedrivs såväl på ”hemmaplan” som mobilt på skolor och i andra sammanhang där unga rör sig.

Har du frågor, hör av dig till Kraftstationen

I möten med andra blir vi till. När vi umgås i trygg gemenskap får vi möjlighet att bli sedda, bekräfta varandra och växa som människor. Du är välkommen som du är!