Fredag 24 november har 1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan gått ut med uppropet #vardeljus, som berör sexuella trakasserier inom Svenska kyrkan. Uppropet är ett av många upprop från olika yrkesområden under parollen #metoo.

Hashtagen #vardeljus är en del av #metoo där anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor kan dela vittnesmål från Svenska kyrkan.

Biskop Johan Tyrberg i Lunds stift säger:

”Svenska kyrkan har en nolltolerans mot sexuella övergrepp. Det betyder inte att vi är förskonade från dessa övergrepp. De flesta av oss kan vittna om hur män har betett sig mot kvinnor på ett sätt som är helt oacceptabelt! Det rör sig om allt från ovälkomna uttalanden till direkta brott. Vi arbetar med detta kontinuerligt. Redan på 80-talet ingick det i prästutbildningen, och sedan 20 år har vi kontaktpersoner för sexuella övergrepp som både kvinnor och män kan vända sig till för stöd och hjälp.

/…/

Vi vet att både kvinnor och män utsätts för övergrepp, och att både kvinnor och män finns bland förövarna. Men inget förtryck och övergrepp har blivit så strukturerat och utbrett som det män utsätter kvinnor för. Det är därför naturligt att vi nu ser ett berättigat utrop av vrede och desperation. Vi har alla ansvar för att bidra till att detta leder till bättre umgängelseformer i vårt samhälle.

/…/

Jag välkomnar de olika upprop som görs i grupp efter grupp i Sverige. Vi kan inte tillåta denna attityd av att någon kan ta sig rätten över en annan. Nu finns en chans att bli bättre på att följa upp och ge stöd, men också att förebygga och visa att vi menar allvar med att vi har nolltolerans mot sexuella övergrepp.

Jag vill också passa på att påminna om att vi lever i ett rättssamhälle. Därför måste vi motarbeta uppkomsten av lynchmobber. Ingen ska dömas utifrån en anklagelse, utan utifrån en gärning. Dessutom är centrum i vår kyrkas förkunnelse förlåtelse och försoning. Det betyder emellertid inte att vi drar ett streck över gärningar som begås eller att vi medger befrielse från konsekvenser av de gärningar som människor begår! Var och en måste ta ansvar för sina handlingar. Det betyder också att den som dömer en oskyldig eller hetsar till lynchningar måste ta ansvar för detta.”

Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift

Läs mer om uppropet #vardeljus

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus