Frågan har aldrig varit mer aktuell än nu. Världen är orolig ur såväl politiska- som ur miljöperspektiv. Frågan är vilken roll Svenska kyrkan kan ha i denna oroliga tid. Trovärdigt har både besökt Betlehem och olika delar av Malmö för att se hur kyrkan kan bidra till ett tryggare Malmö och till världens fred. Unik intervju med ärkebiskop Antje om kyrkans framtid.