Måndag 12 februari arrangerar Malmö universitet i samarbete med Open Skåne en öppen och kostnadsfri konferens om religionens roll och plats i samhället, i staden och på universitetet. Medverkar gör bland andra Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen, Thomas Idergard, katolsk präst, Salahuddin Barakat, imam och Moshe David HaCohen, rabbin. Från Svenska kyrkan Malmö medverkar universitetspräst Maria Bergius.

Bilden av religionens roll och plats i samhället är motsägelsefull. Å ena sidan är det svenska samhället starkt sekulariserat – ibland beskrivet som det mest sekulariserade i världen – å andra sidan finns det många indikatorer på att religionen spelar en central roll i många människors liv och att den utgör en kraft i samhällslivet som behöver lyftas till fördjupade studier och diskussioner. Lika påtagligt är att begreppet religion rymmer en mångfald fenomen och organisationsformer. Religiösa strömningar beskrivs ibland som en källa till konflikter och har kommit att förknippas med begrepp som extremism och radikalisering, men den motsatta bilden – av religion som en källa till konfliktlösning, samarbete och social sammanhållning – är minst lika viktig, om än kanske mindre framträdande i samhällsdebatten. Konferensen ger oss en möjlighet att fördjupa våra kunskaper om olika aspekter av religionens roll i samhällslivet.

Konferensen är öppen för alla intresserade och är kostnadsfri, men man måste anmäla sig och anmälan är bindande.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Malmö universitets webb.