I samband med att S:t Petri kyrka har stängt för renovering, öppnar nu på söndag den tillfälliga mötesplatsen ”Iglookyrkan” mellan S:t Petri kyrka och församlingshuset. Den tillfälliga tältkyrkan kommer att fungera som en öppen mötesplats för Malmöborna där bland annat konserter och gudstjänster kommer att äga rum. Delar av S:t Petri kyrkas interiörer kommer att visas på skärmar för allmänhet och nyfikna turister samt att interaktiva guidningar kommer att äga rum här.

Välkommen på gudstjänst söndagen den 29 april kl. 11.00.

Från april och fram till december 2018 renoveras S:t Petri kyrka invändigt. Främst handlar det om ett omfattande el-arbete, men också mindre restaureringar av gravstenar och Krämarkapellets tak. Parallellt kommer uppbyggnaden av den nya orgeln att ske. När den står färdig kommer S:t Petri kyrka att ha Skandinaviens största och samtidigt världens modernaste orgel med över 200 olika stämmor!

Församlingshemmet på Själbodgatan kommer att vara öppet precis som vanligt. Läs mer om restaureringen, orgeln och den tillfälliga kyrkan på www.stpetrikyrka.se.