Från och med den 25 maj träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft.
Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen. Ett första steg har varit att anta en Personuppgiftspolicy för Svenska kyrkan Malmö.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter och om vad som räknas som en personuppgift.