Diakoni handlar om att vara sänd till tjänst för den andre. Detta innebär bland annat ”att med mod och kunskap delta och ta ställning i det offentliga samtalet kring människors livsvillkor” (Ur församlingsinstruktionen, Svenska kyrkan Malmö). Fosie kyrkas diakonimedarbetare lyfter, tillsammans med andra diakoner i Svenska kyrkan Malmö, upp betydelsen av ett barnperspektiv vid gränspolisens arbete. Debattartikeln hittar du här: https://www.sydsvenskan.se/2018-05-30/vi-jo-anmaler-granspolisen-i-skane