I anslutning till Ekumenisk bönevecka för fred i Palestina och Israel den 16-23 september bjuder Fosie kyrka in till bönegudstjänst med efterföljande samling den 17 september kl 18.

Medverkande gäster: Imad Nassar från organisationen Wiam samt Gili Meisler och Layla Mohammd Ahmed Alsheikh som båda är engagerade i Parents Circle Families Forum.

Dag/tid: måndag 17 september kl 18.00
Adress: Lindängsvägen 2.
För mer information, kontakta diakon Britta Abotsi

Om Ekumenisk bönevecka för fred i Palestina och Israel

Under veckan 16 – 23 september har kyrkornas världsråd kallat till ekumenisk bönevecka för fred i Palestina och Israel. Lunds stift uppmärksammar detta genom att inbjuda till gudstjänster och därtill program med särskilt inbjudna gäster:

Den 17 sept kl 18.00, Fosie kyrka i Malmö med efterföljande samling

Den 18 sept kl 12.00, Norra Nöbbelövs kyrka med efterföljande samling
kl 18.00, Arlövs kyrka med efterföljande samling

Den 19 sept kl 18.00, Den Gode Herdens kyrka i Helsingborg med efterföljande samling

Den 20 sept kl 18.00, Allhegonakyrkan i Lund med efterföljande samling

Den 22 sept kl 18.30, Fredsfest på Vita huset, Djingis Khan i Lund

Medverkande gäster:
Imad Nassar, Wiam – Imad är kristen palestinier från Betlehem som arbetar i organisationen Wiam med lokalt medlings- och försoningsarbete, utbildning av ungdomsledare, icke-våldsutbildningar, sommarläger för barn med mera.

PCFF:
Gili Meisler – israelisk jude
Layla Mohammad Ahmed Alsheikh – palestinsk muslim
Gili och Layla är engagerade i Parents Circle Families Forum – PCFF och går tillsammans ut till skolor i både Israel och på de palestinska områdena för att uppmana till fred och ett slut på konflikten.