Vi reagerar olika när vi drabbas av sorg. Att få prata med en präst eller diakon enskilt eller i grupp kan vara bra. Svenska kyrkan Malmö ordnar leva vidare/sorgegrupper under hela året. Du är välkommen att vara med i en grupp i den kyrka där du känner dig hemma eller i den grupp som passar dig.

Grupper som startar under hösten:

Samtalsgrupp för sörjande startar den 21 november i  S:t Andreas kyrka: https://svenskakyrkanmalmo.se/st-andreas-kyrka/2018/09/28/samtalsgrupp-for-sorjande/

Leva vidare-grupp/sorgegrupp startar den 7 november i S:t Pauli kyrka: https://svenskakyrkanmalmo.se/st-pauli-kyrka/st-pauli-kyrka/diakoni/leva-vidare-gruppsorgegrupp/

Leva vidare-grupp startar den 24 oktober i Hyllie kyrka: https://svenskakyrkanmalmo.se/hyllie-kyrka/hyllie-kyrka/diakoni/

Sidan uppdateras efter hand.