Kyrkan ser ständigt över sin verksamhet för att få resurserna att räcka till, men trots detta kommer de ekonomiska medlem inte att räcka i framtiden. Därför har Svenska kyrkan Malmös ledning nu lagt fram ett förslag till kyrkofullmäktige om att höja medlemsavgiften med 15 öre. Förra höjningen var för 28 år sedan.

Svenska kyrkan Malmö arbetar för att vara en resurs till malmöborna. Kyrkan finns för existentiella frågor och har en bred verksamhet för alla åldrar och grupper. Verksamheten finansieras genom en medlemsavgift som baserar sig på medlemmens inkomst, vilket är ett teologiskt och solidariskt sätt att bekosta verksamheten. Även om kyrkan ständigt ser över sin verksamhet och alltid försöker få resurserna att räcka, har Svenska kyrkan Malmös ledning nu lagt fram ett förslag till kyrkofullmäktige om att höja medlemsavgiften. Förra höjningen var för 28 år sedan.

”Även om vi nu både kommer att minska på personalstyrkan genom pensionsavgångar samt eventuellt sälja fastigheter, så räcker inte de ekonomiska medlen i framtiden. Vi har därför lagt fram ett förslag om att höja medlemsavgiften med 15 öre, för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i hela Malmö”, säger kyrkoherde Per Svensson.

Beslut om eventuell höjning av medlemsavgiften tas på kyrkofullmäktiges möte den 8 november 2018.

Vad innebär en eventuell höjning för medlemmar i Malmö?

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en medlemsavgift baserad på personlig inkomst och vilken församling man bor i. Avgiften motsvarar ungefär 60 % av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

Avgiften för Svenska kyrkans medlemmar i Malmö beslutas lokalt av kyrkofullmäktige i Malmö. 96% av medlemsavgiften går till att finansiera de lokala kyrkornas verksamheter. En liten del (4 %) av avgiften går till Lunds stift och till nationell nivå i Uppsala, vilka har i uppdrag att främja och stödja de lokala kyrkorna samt arbeta för kyrkans internationella arbete.

Medlemsavgiften varierar mellan församlingar. Högsta medlemsavgiften i Sverige har församlingarna på Gotland (185 öre). Lägst avgift har Bromma församling i Stockholm (66 öre).Svenska kyrkan Malmö har under många år tillhört dem som har den lägsta medlemsavgiften i Sverige. Avgiften har legat på 78 öre per beskattningsbar hundralapp sedan år 1990, då den senast justerades med +17 öre.

Den genomsnittliga malmöbons arbetsinkomst är 22 170 kr per månad (källa SCB).  Det innebär att kyrkotillhöriga i Malmö i nuläget i genomsnitt betalar 173 kr i månaden i medlemsavgift. Om den föreslagna höjningen från 78 öre till 93 öre klubbas igenom av kyrkofullmäktige kommer den nya genomsnittliga månadsavgiften att landa på 206 kr per månad från och med 1 januari 2019, en ökning med 33 kr per månad.

Detta används medlemsavgiften till

Att vara medlem och betala medlemsavgift i Svenska kyrkan gör gott för många. Genom att vara medlem stödjs bland annat:

  • gudstjänster såväl till vardags som till helger och stora högtider,
  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas,
  • gemenskapsträffar för äldre,
  • arbete för människor i utsatta situationer,
  • ett rikt musikliv med körer och musiker,
  • underhållet av våra kulturminnesvärda kyrkobyggnader.

Medlemmar stödjer även en kyrka som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta,
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner,
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

För mer information

Kyrkoherde Per Svensson
per.svensson@svenskakyrkan.se Tel: 040-27 90 44, 0733 02 20 21