Ensamkommande ungdomar tvingas ofta flytta till andra kommuner när de fyller 18 år eller blir uppskrivna i ålder och återgår till Migrationsverkets ansvar. För att ungdomarna ska kunna bo kvar där de har sitt sociala nätverk och kanske går i skolan söker Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset nu frivilliga fadderhem till ungdomarna.

Skåne Stadsmission erbjuder stöd och hjälp till ensamkommande ungdomar som när de fyller 18 år eller blir uppskrivna i ålder återgår till Migrationsverkets ansvar. I de flesta fall blir de då av med sitt boende och tvingas flytta till Migrationsverkets boenden – ofta i en annan kommun. Många ungdomar väljer istället att bo kvar i kommunen där de har sitt sociala nätverk och kanske går i skolan. Därför gör Skåne Stadsmission tillsammans med Rädda Barnen och Röda Korset nu en gemensam insats för att hitta frivilliga fadderhem till ungdomarna.

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en medmänniska? Som fadderhem får du chans att lära känna och vara ett vuxenstöd åt en ung person som sökt asyl i Sverige som ensamkommande barn och som rotat sig i Skåne.

Bli fadder

  • Fyll i formuläret på www.skanestadsmission.se/fadderhem
  • Skåne Stadsmission kontaktar dig för en intervju hemma hos dig.
  • Efter intervjun matchas du med en ungdom och ni får träffas.
  • Efter mötet får både du och ungdomen tid att fundera över om ni skulle passa ihop. Känns allt rätt för er båda skrivs ett avtal mellan dig, ungdomen och Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset. Avtalet skrivs för att tydliggöra vad som gäller och vilket ansvar fadderhemmet, ungdomen och Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset har.

Som fadderhem får du stöd genom regelbundna uppföljningar med Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset. Det anordnas också träffar med andra familjehem.

Frågor

Har du frågor kring att vara frivilligt fadderhem, kontakta Tobias Lohse på Skåne Stadsmission, [email protected]