Nyhetsbyrån Aktarr och Svenska kyrkan Malmö har tagit fram två informationsfilmer på arabiska i syfte att sprida kunskap om Svenska kyrkan till arabisktalande, främst med fokus på de som är nya i det svenska samhället.

Svenska kyrkan är en del av det svenska samhället och fyller en viktig funktion som kulturbärare. Om man är nyanländ i det svenska samhället eller talar ett annat språk och vill veta mer om Svenska kyrkan, hur gör man då? Vilka får komma till Svenska kyrkan? Vad gör Svenska kyrkan och hur styrs den? Vilka är de viktigaste högtiderna i det svenska samhället, och vad betyder ”god jul”?

Dessa frågor ställde sig nyhetsbyrån Aktarr, som är en av de största arabiska nyhetsbyråerna i Sverige. I samarbete har nu Aktarr och Svenska kyrkan Malmö tagit fram två informationsfilmer i syfte att sprida kunskap om Svenska kyrkan till arabisktalande, främst med fokus på de som är nya i det svenska samhället. Den första filmen handlar om Svenska kyrkan i allmänhet, och den andra berättar om julfirande i Sverige.

Fakta om Aktarr

Aktarr är en medieplattform som presenterar nyheter på lokal såväl som global nivå i Sverige, på arabiska. Aktarr startades för att motverka segregationen och bidra till ökad gemenskap i det svenska samhället. Syftet med medieplattformen är att öka medvetenhet och kunskap om sociala frågor och samhällsfrågor, och skapa dialog i yttrandefrihetens namn. Ordet “aktarr” är arabiska och betyder “mer”.

Se informationsfilmerna på Youtube