Är du intresserad av att uppleva ett annat land, göra en insats i en systerkyrka, lära dig lite swahili och få erfarenheter som kanske förändrar dig som människa?
Lunds stift inledde 2017 ett samarbete med det Nord-östra stiftet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT. Hösten 2019 erbjuds återigen två praktikplatser på någon av kyrkans institutioner.

Intresserad av att ansöka?
Praktikanterna ska vara mellan 20-30 år och vara intresserade av att praktisera i kyrkan och bidra med sin kompetens. Utresa är planerad till höstterminen 2019 och utlandsvistelsen är fyra månader lång.
Praktikantprogrammet inkluderar även förberedelse- och efterarbete, så den totala praktikperioden är sammanlagt fem månader. Förberedelserna påbörjas i början av sommaren.

Ansökan ska göras senast den 1 april 2019. Mer information och anmälan på Lunds stifts hemsida