Hav med stenstrand och steninstallation

Inspirationsdagen riktar sig till alla som är intresserade av att utveckla församlingsarbetet

Förankrad i Guds bottenlösa nåd och buren av Andens vind. Hur inspirerar vi varandra till att fortsätta hitta kreativa former i församlingen för att upptäcka människors gåvor, stora som små, så att engagemanget kan fördjupas, växa och blomma?

Välkommen till en inspirerande dag den 10 mars, där vi får del av erfarenheter av hur fördjupat ansvar och gemensamt ledarskap kan förändra och förvandla den lokala församlingen.

I en tid av stora förändringar och växande rotlöshet – hur kan församlingen vara till hopp för världen?

Sensus arrangerar inspirationsdagen i Malmö i samarbete med Lunds stift och Malmö pastorat.

PRELIMINÄRT PROGRAM:
11.00 Mässa
12:15 Lunch

13.15-14.15 Där du står, står ingen annan, föreläsare: Jackie Cray
Att hitta nya vägar för församlingen att leva och dela tron i vardagen – inte minst bland barn och ungdomar.
14.15 Fika
14.30-15.30 Utrustade med varandra, föreläsare: Graham Cray
Att hitta nya vägar till ett gemensamt och breddat ledarskap i församlingen Med andra ord: ett större engagemang och ansvarstagande.
15.30-16.15 Samtal, frågor och respons
Tillsammans med talarna i två grupper (val efter intresse).

Tid och plats
Söndag den 10 mars kl 11-16.15 i S:t Matteus församlingshem

Anmäl ditt deltagande
Anmäl dig senast den 3 mars på Sensus.se

Övrig information
Det finns möjlighet att köpa lunch och fika till självkostnadspris. Paret Crays föreläsningar hålls på engelska. Vid behov finns möjlighet till översättning.​ Föreläsningen hålls även i Hässleholm och arrangörer är: Sensus, Lunds stift, Hässleholms församling, Malmö pastorat samt MJ Bok & Media. Ladda ner broschyr om inspirationsdagen Församling i förvandling

Om föreläsarna
Graham Cray – var under sju år, fram till sin pension ledare för ”Fresh Expressions” i England. Det är ett unikt projekt i den anglikanska kyrkan för att kommunicera evangeliet på ett nytt sätt i vår tid. Han var tidigare biskop i sju år, rektor vid ett teologiskt seminarium och innan dess fjorton års erfarenhet av ett mycket kreativt församlingsarbete i St Michael-le-Belfry i York.

Jackie Cray – delar sin makes erfarenheter av församlingsarbete i York. Hon har dessutom under en längre tid arbetat med barn-och familjearbete i anglikanska kyrkan på nationell nivå och varit engagerad i ledarskapsträning och olika diakonala projekt. Från 2008 var hon präst i Midstone utanför London, de sista åren som kyrkoherde innan hon gick i pension.

Mer information och kontakt
Pernilla Agardh 0730-303055, 
Elisabeth Bergagård 0704-628025,