Stiftelsen finns för att hjälpa behövande med särskilda livsvillkor bosatta i Malmö. Den som söker ska vara folk- bokförd i Malmö, vara ålderspensionär eller sjukpensionär och ha en årsinkomst på högst 120 000 kronor.
Läs mer om stiftelsen och ansök