Ebba Älverbrandt, foto: Johan Blixt

Den 10 oktober anordnas Friskvårdsloppet, ett lopp genom centrala Malmö där fokus ligger på att synliggöra psykisk ohälsa. Diakonen Ebba kommer att springa i sin diakonskjorta och hoppas på att fler vill vara med.

– Alla människor kommer någon gång drabbas av psykisk ohälsa, den sårbarheten delar vi alla. Därför vill vi vara med och uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa. Det är en medmänsklig angelägenhet, säger Ebba Älverbrandt, diakon i Fosie församling.

Friskvårdsloppet är en del av att uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa, en temadag som är instiftat av FN. Dessutom ingår den i Skåneveckan för psykisk hälsa som Region Skåne står värd för.

Själv springer Ebba för alla människor som hon något gång delat det svåra i livet med. Det hon bär med sig innanför diakonskjortan, men hon springer även för sin egen skörhets skull.
– Att dela något är att hela. Jag tänker på psalm 831; ”I skörheten vi delar liv. Vår uppgift är att hela”. Alla är vi kallade att vara till för varandra, säger Ebba.

Psykisk hälsa och ohälsa är något som alla har ett förhållande till. I just kyrkans diakoniarbete möter man ofta personer som hamnat i svåra situationer, som tillfälligt eller för resten av livet lever med psykisk ohälsa. Det gör att kyrkan bär på många berättelser och det är ofta kyrkans sociala medarbetare, diakonerna, som tar de svåra samtalen.
– Vi diakoner lyssnar. Vi vandrar bredvid. Vi besöker. Vi ber. Vi bjuder in. Vi lyfter upp. Vi synliggör. Vi trycker på i myndighetskontakter när det behövs, berättar Ebba.

Att uppmärksamma och tänka på ämnet psykisk hälsa innebär inte att man endast fokuserar på ohälsa. Hälsa är en lika stor del och kyrkan finns för alla som mår bra eller dåligt, i alla olika delar av livet. I just Fosie kyrka där Ebba Älverbrandt jobbar finns det en stor gästfrihet och tålamod gentemot varandras sårbarhet, menar hon. Det är till synes små saker som kan göra stor skillnad för den psykiska hälsan.

– Församlingshemmets enkla café är öppet i princip dagligen. Det råder en atmosfär i luften som talar om att människor är välkomna som de är och att vi i Fosie kyrka delar livet med varandra, avslutar Ebba.

Med det som grund – hälsa som ohälsa – springer Ebba friskvårdsloppet i diakonskjorta den 10 oktober. Alla är välkomna att springa eller promenera med i den vackra hösten.

Mer info om friskvårdsloppet hittar du på: https://www.fvkmalmo.se/motionspass/friskvardsloppet/

Text och foto: Johan Blixt