Kyrkoherde Per Svensson har beslutat att tavlan Paradiset som skänktes och mottogs av S:t Pauli kyrka vid första advent i år ska få en annan slutgiltig placering utanför S:t Paulis kyrkorum.

Svenska kyrkan håller HBTQ-frågorna högt på agendan och var en av de första kyrkorna i världen att viga samkönade par. Svenska kyrkan Malmö driver sedan många år ett aktivt arbete inom området. Störst av allt är kärleken är ett budskap från Bibeln och visar på att det är kärleken i sig som är centrum. Det är av stor vikt att alla människor känner sig välkomna och inkluderade i kyrkans gemenskap.

Kyrkoherde Per Svensson har därför beslutat att tavlan Paradiset som skänktes och mottogs av S:t Pauli kyrka vid första advent i år ska få en annan slutgiltig placering utanför S:t Paulis kyrkorum.

–  Vi har lyssnat på den kritik som framkommit. Och vid närmare analys av tavlan, har jag som ytterst ansvarig för Svenska kyrkan Malmö, beslutat att låta tavlan få en annan slutgiltig placering än i kyrkorummet då tavlan har för många obesvarade frågor, säger kyrkoherde Per Svensson.

Att det finns två homosexuella par i konstverket är helt okontroversiellt. Men att det finns en orm, vilket av tradition står för ondska, och att den dessutom övergår i en transperson gör att en tolkning kan bli att en transperson är ond eller djävulen. Det kan Svenska kyrkan absolut inte stå för. Därtill finns det äpplen på marken i tavlan som symboliserar kunskap, vilket kan ställa frågan om vems kunskap bilden vill berätta. Sammantaget kan så många olika tolkningar göras där flera perspektiv kan bli vanskliga, vilket gör att Svenska kyrkan inte kan står för innehållet. Framförallt går tavlan emot traditionen om hur djävulen och kunskap tolkas.

–  Jag insåg först inte komplexiteten, säger kyrkoherde Per Svensson, men vid närmare eftertanke och omsorgsfull diskussion med ledningen, finns det inget annat alternativ än att flytta tavlan från kyrkorummet. Jag vill understryka att tavlan har inget att göra med var Svenska kyrkan står gällande HBTQ-frågorna, vilka vi oförtrutet arbetar vidare med. Just nu planerar vi bland annat för deltagandet i den årliga Pridefestivalen i juni. Kyrkans teologiska grund är oerhört viktig, också i vår samtid. Vi kommer att fortsätta arbetet med HBTQ-frågorna med eller utan tavlan i kyrkorummet.

Frågor

Frågor hänvisas till kommunikationschef Karin Rosvall 040-27 90 02, [email protected]