Under andra världskriget blev Malmö en nödhamn för tusentals flyktingar, de flesta judar, som sökte en tillflykt undan förföljelse och dödshot.

För att uppmärksamma förintelsens minnesdag den 27 januari anordnas en vandring i Malmö lördagen den 25 januari där vi får ta del av några berättelser om de flyktingar som kom till Malmö. Vi minns och ber för världens flyktingar då och nu – och om modet att vara medmänniska.

Dag/tid: lördagen den 25 januari kl 10-15, samling vid Anna Lindhs plats. Ta med egen fika. Vandringen leds av Eva Blomdell, diakon, och Magnus Malmgren, pilgrimspräst.

Eventuella frågor besvaras av Eva Blomdell, diakon i S:t Petri kyrka 040-27 90 39. Vandringen är ett samarbete mellan PC Liberiet och Malmö pastorat.