”I varje kyrka tänds det nu ljus och vi ber för alla som är oroliga och drabbade” säger kyrkoherde Per Svensson.

Per Svensson, kyrkoherde Malmö pastorat

Svenska kyrkan Malmö följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Därför kommer större evenemang med över 500 personer att ställas in. Besökare till gudstjänster, dop, vigslar och begravningar uppmanas att undvika handslag. Planerade resor utanför Skånes gränser, även konfirmandresor, ställs in tillsvidare.

Vissa verksamheter kommer att ställas in. Vi uppmanar alla som tänkt besöka någon av Malmös kyrkor att gå in på den lokala kyrkans hemsida för att se om gudstjänster, konserter eller öppna mötesplatser är inställda eller inte. Du hittar din lokala kyrkas webbplats via: www.svenskakyrkanmalmo.se 

För dig som kommer att besöka våra kyrkor för att delta i gudstjänst eller annan verksamhet är det bra att veta att vi beslutat om vissa förändringar. Läs mer om förändringar i gudstjänstfirandet

Kyrkorna är öppna för ljuständning och bön.