Man med skägg, glasögon och prästkrage

Svenska kyrkan har i alla tider varit en självklar samlingsplats för människor. Det gäller inte minst i tider av kris och oro.
Med det nya coronaviruset begränsas möjligheterna att träffas och umgås. Men, konstaterar Anders Friberg, arbetsledande präst i Limhamns församling, detta innebär inte att kyrkan kommer att stänga sin verksamhet. Tvärtom.

– Vi kommer att fortsätta att fira gudstjänst. Om vi inte kan ses i kyrkan så får vi hitta andra lösningar. Vår viktigaste uppgift är nu att fånga upp dem som känner sig oroliga och ensamma. Vad som än händer kommer Kristi kyrka inte att dö!

Församlingarna i Malmö pastorat har en bred verksamhet, med besökare i alla åldrar. Utmärkande för just Limhamn är de många konfirmanderna. Varje år konfirmeras i runda tal 230 ungdomar här, berättar Anders Friberg.
De senaste veckorna har han mött många som är oroliga och som undrar hur det ska gå med konfirmationen nu. Även här kan han komma med lugnande besked.

– Vi kommer att köra på med konfirmandundervisningen, åtminstone så länge skolorna håller öppet.

Ett uppskattat inslag bland konfirmanderna har varit den årliga studieresan till Prag. Den tvingas man tyvärr ställa in i år, vilket är tråkigt både för konfirmander och ledare, konstaterar Anders Friberg.
Beskedet har mottagits lite olika bland konfirmanderna. En del är förstående, andra är väldigt besvikna.

Hur pratar man då med unga människor om det som händer i världen nu?

Anders Friberg menar att det är jätteviktigt att ta de ungas oro och frågor om framtiden på allvar. I konfirmationsgrupperna har man bland annat haft värderingsövningar, där ungdomarna fått sätta egna ord på vad de känner kring coronautbrottet.
En del är mer oroliga än andra. Somliga tänker på sina anhöriga, andra är oroliga för hur det ska gå med de nationella proven, berättar Anders Friberg vidare.

– Från vår sida är det viktigt att säga att vi inte vet säkert vad som kommer att ske. Vi vet inte hur länge det här kommer att vara och det enda vi kan göra just nu är att hjälpas åt och ta en dag i taget.

Malmö pastorat följer de regler och rekommendationer som gäller för resten av samhället. Det innebär bland annat att samlingar med över 500 personer ställs in. I övrigt fortsätter kyrkorna att fira gudstjänst. Vissa försiktighetsåtgärder har dock vidtagits.

– Till exempel tar vi inte i hand längre när vi hälsar på varandra. Vi firar nattvard, men dricker inte ur kalken. Och så uppmanar vi folk som känner sig sjuka eller förkylda att stanna hemma.

Till de, kanske framför allt äldre, som är ensamma och riskerar att isoleras riktar Anders Friberg en speciell uppmaning.

– Var inte rädd för att lyfta telefonluren. Ring till oss eller en vän, starta en telefonkedja. Vi finns här för varandra och tillsammans kommer vi att ta oss igenom detta.

Text: Göran Engström