Webbsända gudstjänster, ökad närvaro på sociala medier och fler utomhusaktiviteter för föräldralediga och deras barn. Det är några av de åtgärder som barntäta Husie församling planerar för när det nya coronaviruset begränsar möjligheterna att ses i kyrkan på traditionellt vis.

Precis som många andra Malmökyrkor har Husie valt att följa skolornas och förskolornas strategi när det gäller barnverksamheten. Så länge dessa är öppna håller vi också öppet, berättar Rose-Marie Axelsson, förskollärare i Husie församling.

– Idag har vi till exempel haft babycafé. Det kom inte lika många som vanligt, men de som var här underströk hur viktigt det var att behålla en viss normalitet även i orostider.

För att inte utmana viruset i onödan har församling gjort en del förändringar i de vanliga rutinerna. Exempelvis kommer den populära loppisen att hålla stängt tillsvidare. Barnkyrkan kommer att anpassas och integreras i den ordinarie mässan, och beslut har även tagits om att mat- eller fikasugna besökare får ta med sig egen mat och diska själva.

Dessutom planeras fler utomhusaktiviteter, berättar Rose-Marie Axelsson.

– Det kan handla om tipsrundor för barn och föräldrar, men också ”walk-and-talkgrupper”, där vi går ut och promenerar tillsammans, säger hon.

En sak som utmärker Husie församling är den stora skaran av aktiva äldre församlingsbor. Många av de ideellt arbetande är över 70 år och tillhör därmed den riskgrupp som uppmanats att stanna hemma, konstaterar församlingsherde Katarina Herbert.

– Det innebär att vi har fått stänga en del av de verksamheter som de ansvarar för, men också att vi måste hitta andra sätt att nå ut till dem som inte kan ta sig hit. Bland annat så kommer vi att från och med söndagen den 22 mars att göra försök med webbsända gudstjänster.

– Vi vet att många av våra äldre medlemmar är aktiva och följer oss på sociala medier, inte minst Facebook. Vår förhoppning är att de som har vana av sociala medier kan hjälpa dem som inte är så vana.

Enligt Katarina Herbert finns det en stor kreativitet i arbetslaget – vilket är väldigt positivt.

– Visst finns det en del utmaningar med att vara kyrka under rådande förhållanden, men vårt uppdrag förändras inte. Vi anpassar vår verksamhet så att vi kan fortsätta träffas på ett säkert sätt.

Text: Göran Engström