Med anledning av uppmaningen från Socialministern och Folkhälsomyndigheten firar Svenska kyrkan i Malmö från och med den 6 april inga offentliga gudstjänster. Alla är dock varmt välkomna att delta digitalt via nätet.

– Beslutet var inte enkelt att ta, säger kyrkoherde Per Svensson. Det går emot allt som det vanligtvis innebär att vara kristen och kyrka: att bygga relationer och att samlas. Centralt i den kristna tron är att samlas fysiskt och fira gudstjänst tillsammans. Men just nu får vi samlas på ett annat sätt. Vi som kyrka måste ta vårt ansvar i denna kris och visa omsorg och kärlek till våra medmänniskor och kan därför inte, så länge pandemin fortgår, kalla samman människor till offentliga gudstjänster i kyrkorummen, säger Per.

Kyrkklockorna kommer att ringa på de vanliga gudstjänsttiderna så att vi blir påminda om att det är många som ber, både i kyrkorummet och i hemmen. Många, men inte alla, gudstjänster webbsänds, se webben för mer information.

Många kyrkor har fortfarande öppet dagtid för ljuständning och bön. Ofta finns också någon präst eller diakon på plats att prata med. Vad som gäller lokalt framgår av webben. Församlingsbor uppmuntras att ta kontakt med sin lokala kyrka för mer information.

Begravning, dop och bröllopsgudstjänster fortsätter hållas men inom den 50-personers gräns som regeringen har beslutat, lokalt kan det vara färre på grund av kyrkans storlek. För uppgifter om vad som gäller en specifik kyrka, ring 040–27 90 00.

För mer information

Kommunikationschef [email protected] Tel: 040-27 90 02