Vi behöver varandra och är beroende av varandra för att fungera som människor och för att vårt gemensamma samhälle ska fungera.

Ju längre in vi kommer i Coronapandemin, desto mer ser vi effekterna av social distansering. Den psykiska ohälsan väntas öka. Självmordsförsöken bli fler och många äldre tros dö i förtid, inte på grund av viruset själv utan de sociala effekter som smittbekämpningen för med sig.
Det har basunerats ut på presskonferens efter presskonferens under våren och sommaren att vi måste skydda de äldre och riskgrupperna. Ingen kan ha missat att 70plussarna förväntas hålla sig hemma. Alltså de som har ett hem …

Det sägs att Sverige har den högsta procentsatsen ensamboende. 40 procent av alla hushåll är ensamhushåll och för alla är det inte frivilligt.
Men det finns svårigheter att hjälpa till att bryta ofrivillig ensamhet, att erbjuda gemenskaper och att i vissa fall, nästan dra in människor i gemenskaper när ensamheten blivit som ett stort svart moln över dem.

Som kyrka brottas vi precis som alla andra instanser i samhället, kring hur vi bäst verkar i denna pandemi som råder och med de rekommendationer och restriktioner som finns. Vi har blivit allt bättre på att hitta säkra sätt att fortsätta verka diakonalt.

Svenska kyrkan i Malmö kommer under hösten och vintern försöka erbjuda så många säkra mötesplatser som möjligt. På pastoratets hemsida kan du hitta det som intresserar dig mest eller finns närmast dig där du bor.

Vi diakoner och diakoniarbetare vet också att fler än tidigare kommer att behöva söka ekonomiskt stöd, också från Svenska kyrkan. Vi kommer att möta dig och hantera det så respektfullt och bra vi kan. Som vanligt finns vi tillgängliga för samtal, både per telefon och genom fysiska möten. Det finns många sätt man kan mötas och samtala på, både inne och ute exempelvis med promenad.

I Svenska kyrkan firas den 6 september diakonins dag och fokus för 2020 och 2021 är Ensamhet.

Vi diakoner och diakoniarbetare i Malmö pastorat vill att Du ska känna att vi finns där, också för Dig, också i dessa tider präglade av ett virus.

Ninni Smedberg och Britta Abotsi

Läs mer om diakonins dag, om ensamhet och hur kyrkan kan stödja